Alle innlegg av admin

Årsmøte 1. februar

hammer-311342_640

Til medlemmer i Moster Indremisjon

Innkalling til årsmøte 2017 1.februar kl.19.00

Me får med oss Runar Landro i første del av årsmøtet, han er hovedpastor i Fredheim Arena og ein svært erfaren forsamlingskonsulent i IMF. Runar skal fylgja forsamlinga vår tett gjennom 2018 og me gler oss til å samarbeide med han dette året! Ei stor oppfordring til alle om å få med seg første samlinga saman med Runar!

Program:
Temasamling: v/Runar Landro

Årsmøtesaker
1. Godkjenning av innkalling
2. Val av møteleiar
3. Val av referent
4. Årsmeldingar 2017
5. Rekneskap 2017 – Resultat og Balanse
6. Budsjett 2018
7. Val av leiar for 1 år
8. Val av styremedlemmer for 2 år, varamedlemmer for 1 år
9. Val av revisor
10. Val av valnemnd 2019
11. Samtale om arbeidet
12. Eventuelt

Velkomen til årsmøte
– Styret

For å ha stemmerett i årsmøtet må ein ha betalt/betale medlemskontingent for 2017.

Søndagssamling og søndagsskule

IMG_8999

søndag 14. Januar 2018 er det den fyrste søndagssamlinga og den fyrste søndagsskulen i år. Søndagssamlinga byrjar kl. 11:00. Ein kan vera med på søndagssamlinga den fyrste halvtimen og så gå på søndagsskulen. Eller ein kan gå direkte til søndagsskulen i kjellaren når den byrjar kl. 11:30.

Det vert mykje allsong i lag med lovsongsteamet, samt tale, bønn og kollekt.

Alle er velkomne!

Søndagssamling

IMG_2377[1]

Søndagssamling 26. november kl. 11:00 i Salem

Daniel og bandet øver no til søndagssamling i morgon der dei skal spela i lag med nokre i vårt eige lovsongsteam.
Det blir søndagsskule i kjellaren som vanleg.
Steinar Harestad skal tale.

Velkommen!

Forsamlingsmøte

IMG_8999

Forsamlingsmøte søndag 22. oktober kl. 19:00

I denne samlinga ynksjer me å samtale om arbeidet og planar i bedehuset vårt.

Oppfordrer deg også til å tenkje på om du skulle dele eit vitnesspyrd eller eit bøneemne.

Velkommen

Søndagsskule og søndagssamling

Logofisk

Søndag 3. september er det søndagsskule og søndagssamling i Salem.

Søndagssamling byrjar kl. 11:00. Dei som skal på søndagsskule kan vera med oppe frå kl. 11:00. Eller ein kan gå direkte på søndagsskule i kjellaren kl. 11:30.

Velkommen!