Kategoriarkiv: Uncategorized

Møtehelg med Espen Ottosen

50782961_2307921349478307_5655940881895653376_n

5. – 7. April i Salem

Espen Ottosen er leiar for informasjonsavdelinga i Norsk Luthersk Misjonssamband. Han er og ein profilert samfunnsdebattant med utdanning som både teolog og filosof.

Program
– Fredag: møte klokka 2000
– Laurdag: samling 1 klokka 1530
– Laurdag: samling 2 klokka 1700
– Laurdag: Aktiv ungdomssamling klokka 2030
– Sundag: sundagssamling klokka 1100

Alle er velkomne!

Søndagssamling

RunarLandro

Søndagssamling 27. januar kl. 11:00

Elevar frå Bildøy Bibelskole vil fortelja om skulen, syngja og ha opning.
Runar Landro skal tale over temaet: «Menigheten min familien».
Det blir allsong med lovsongsteamet og søndagsskule i kjellaren kl. 11:30.

Alle er velkomne!

Årsmøte Salem

IMG_2400[1]

Årsmøte torsdag 7. februar 2019 kl. 19:00 i Salem, Mosterhamn

Årsmøtesaker:
1. Godkjenning av innkalling
2. Val av møteleiar
3. Val av referent
4. Årsmeldingar 2018
5. Rekneskap 2018 – resultat og balanse
6. Budsjett for 2019
7. Val av leiar for 1 år
8. Val av styremedlemmar for 2 år, varamedlemmar for 1 år
9. Val av revisor
10. Val av valnemnd 2020
11. Samtale om arbeidet
12. Eventuelt

Velkomen til årsmøte – Styret

Søndagssamling 13. januar

kjetil

Velkommen til søndagssamling søndag 13.1 kl 11.00
Me vil starta året med ein visjon «ta søndagen tilbake». Me har det travelt, og det er noko omtrent kvar dag. Bruk søndagen til å tjena Herren! I vår vil me legga særskilt vekt på det «å ta søndagen tilbake» til Gud og tilbake til Salem. Flott om du kjenner at du vil vera med oss på søndag. Inviter gjerne med deg ein nabo eller ein venn.
Året blir starta med eit spennande tema: «Digital disippel». Det er ein andakt som passar for alle; ungdom, vaksen og dei som er endå vaksnare. Andakten set søkelys på blant anna kor lett det er å la dei digitale «duppedingsane» våre, ta fullstendig overhånd. Kom og lytt til Kjetil, som garantert kjem til å gi deg eit råd og to, om å finna tid til meiningsfull aktivitet når du likevel er «digital».
Bokhandelen Sunnbok kjem for å ha stand i foajeen på sundag. Du vil heilt sikker finna noko der som fell i smak. Ta med deg VISA-kortet og kjøp ei bok denne dagen. På den måten støttar du opp om det viktige arbeidet ein kristen bokhandel gjer i lokalområdet vårt.

Velkommen til søndagssamling – velkommen til SALEM

Søndagssamling/julesong

johnnes

Sundag 16. desember kl. 11:00 er det søndagssamling for heile familien.

Johannes Olsen skal ha andakt.

Det vert allsong med lovsongsteamet og solosong.
Nokre born vil framføre julesongar dei har øvd på.

NB! Det er ikkje søndagsskule denne søndagen.

Alle er velkomne!

Haustmesse Salem

haustmesse

Laurdag 10 november

11:00 Dørene opnar:
– Sal av produkt i foajéen
– Aktivitetar for born i kjellaren – til 11:30

11:30 Velkomst, orientering om dagen
– Møtedel (alle blir samla oppe – pause i kjellaren og i foajeen)

12:15 Sal av varmmat i møtesalen og foajeen
12:30 Aktivitetar for born i kjellaren – til 13:00
13:00 Åresal barn – Sal av kaker og kaffi i foajeen
13:15 Trekking av årar – Barn
13:30 1.Åresal vaksne / Aktivitetar i kjellaren
13:45 Trekking av årar – Vaksne
14:00 Auksjon av produkt og kaker
14.30 Loddbok sal slutt
14:45 2.Åresal vaksne / Godteposar frå HalloVenn i foajéen/Loppemarknad
15:00 Trekking av årar – Vaksne
15:30 Hovudtrekking – Alle samla oppe
– Fenalår og snopeglas
– Barnebok
– Hovudbok
16:00 Takk til alle, vel heim.

Velkommen!

Herrenes Aften 2018

HerrenesAften

Herrenes Aften – fredag 30. november kl.19:00 i Salem.

Gjester: Hartvig Waage og Sigmund Hansen
Kåseri: «Gamle gubbar syklar Norge på langs – og på tvers»
Song/Musikk: Roy Kristoffer Bærøy, Håkon Tolaas og Per Harald Gjerde
Pinnekjøt og Desserbord.
Pris kr.400,-

Påmelding:
Toralf Steinsland, tlf. 905 58 221,
e-mail: toralfsteinsland@hotmail.com

Haustmøte og søndagsskule

Erik_Furnes1

Haustmøte sundag 30. september kl. 11:00 i Salem

Lovsongsteamet er med.
Tale ved Erik Furnes.

Søndagsskule kl. 11:30
Me deler borna i tre grupper:
Under skulealder
1. – 4. klasse
5. klasse og oppover

V E L K O M M E N