Søndagssamling og søndagsskule

IMG_8999

søndag 14. Januar 2018 er det den fyrste søndagssamlinga og den fyrste søndagsskulen i år. Søndagssamlinga byrjar kl. 11:00. Ein kan vera med på søndagssamlinga den fyrste halvtimen og så gå på søndagsskulen. Eller ein kan gå direkte til søndagsskulen i kjellaren når den byrjar kl. 11:30.

Det vert mykje allsong i lag med lovsongsteamet, samt tale, bønn og kollekt.

Alle er velkomne!