Årsmøte 1. februar

hammer-311342_640

Til medlemmer i Moster Indremisjon

Innkalling til årsmøte 2017 1.februar kl.19.00

Me får med oss Runar Landro i første del av årsmøtet, han er hovedpastor i Fredheim Arena og ein svært erfaren forsamlingskonsulent i IMF. Runar skal fylgja forsamlinga vår tett gjennom 2018 og me gler oss til å samarbeide med han dette året! Ei stor oppfordring til alle om å få med seg første samlinga saman med Runar!

Program:
Temasamling: v/Runar Landro

Årsmøtesaker
1. Godkjenning av innkalling
2. Val av møteleiar
3. Val av referent
4. Årsmeldingar 2017
5. Rekneskap 2017 – Resultat og Balanse
6. Budsjett 2018
7. Val av leiar for 1 år
8. Val av styremedlemmer for 2 år, varamedlemmer for 1 år
9. Val av revisor
10. Val av valnemnd 2019
11. Samtale om arbeidet
12. Eventuelt

Velkomen til årsmøte
– Styret

For å ha stemmerett i årsmøtet må ein ha betalt/betale medlemskontingent for 2017.