Vaskedugnad

Vaskedugnad i Salem på fredag 20. april kl. 17:00 og på laurdag 21. april kl. 10:00.

Arbeidsliste over det som må gjerast inne, ligg i foajeen. Dersom tidspunkta for dugnad ikkje passar, kan ein ta turen på eit anna tidspunkt og krysse ut på lista det ein har gjort.
Vaktmeistrane utarbeidar liste over kva som må gjerast ute. Det er ikkje naudsynt å ta med utstyr til arbeidet som skal gjerast inne.

Litt å bite i blir det både fredag og lørdag.

Velkommen!