Søndagssamling 2. sept

skapt_til_tjene

Søndagssamling 2. september kl. 11:00 i Salem

Bjørg Borgemyr leder søndagssamlingen og Jone taler over tema: «Skapt til å tjene».
Lovsongsteamet er med på allsongen.
Søndagsskule kl. 11:30.

Velkommen!