Normisjonsbasar

aresalg2

Normisjonsbasar fredag 21. september kl. 18:00 i Salem.

Andakt ved Ottar Hope.
Salg av lodd og årer.
Matservering.

Velkommen!