Søndagssamling/julesong

johnnes

Sundag 16. desember kl. 11:00 er det søndagssamling for heile familien.

Johannes Olsen skal ha andakt.

Det vert allsong med lovsongsteamet og solosong.
Nokre born vil framføre julesongar dei har øvd på.

NB! Det er ikkje søndagsskule denne søndagen.

Alle er velkomne!