Årsmøte Salem

IMG_2400[1]

Årsmøte torsdag 7. februar 2019 kl. 19:00 i Salem, Mosterhamn

Årsmøtesaker:
1. Godkjenning av innkalling
2. Val av møteleiar
3. Val av referent
4. Årsmeldingar 2018
5. Rekneskap 2018 – resultat og balanse
6. Budsjett for 2019
7. Val av leiar for 1 år
8. Val av styremedlemmar for 2 år, varamedlemmar for 1 år
9. Val av revisor
10. Val av valnemnd 2020
11. Samtale om arbeidet
12. Eventuelt

Velkomen til årsmøte – Styret