Søndagssamling

RunarLandro

Søndagssamling 27. januar kl. 11:00

Elevar frå Bildøy Bibelskole vil fortelja om skulen, syngja og ha opning.
Runar Landro skal tale over temaet: «Menigheten min familien».
Det blir allsong med lovsongsteamet og søndagsskule i kjellaren kl. 11:30.

Alle er velkomne!