I Luthers fotspor 27. sept. – 3. oktober

2017 er året for reformasjonsjubileet 500 år etter at augustinermunken Martin Luther slo opp sine teser i Wittenberg – tesene som forandre både kirke og samfunn for ettertiden.

TURTEAM: Erling Kopperud og Karl Johan Hallaråker

1. dag: Onsdag 27. september, Oslo – Berlin – Weimar

2. dag: Torsdag 28. september, Eisenach og Erfurt

3. dag: Fredag 29. september, Weimar – Eisleben – Leipzigområdet

4. og 5. dag: 30.sept – 1. okt, Wittenberg

6. dag: Mandag 2. oktober, Berlin

7. dag: Tirsdag 3. oktober, Berlin – Oslo

Luther-tur