Sommarstemne for Bømlo

Picture1

Sommarstemne for Bømlo i Salem – Moster, søndag 28. mai 2017 kl 11.00

Tema:
Kva betyr Jesus i dag

Talar: Arne Lindekleiv
Ord for dagen: Aksel Lygre

Song og musikk:
Moster Kyrkjekor,
Tweensband i Salem

Søndagsskule og Tweensopplegg

Grilling – sal av mat – leik – aktivitetar

Arr: Indremisjonane i Bømlo