Myldredag

Vårsesongen 2019 for myldredag.

06. febr – Myldredag oppstart
13. febr – Myldredag
20. febr – Myldredag
06. mars – Myldredag
13. mars – Myldredag
20. mars – Myldredag basar
27. mars – Myldredag
03. april – Myldredag
10. april – Myldredag
24. april – Myldredag avslutning

Detaljert plan

Middag kl 16.30- 17.00.

Barnesong mini og maxi (born under skulealder) kl 17.00- 18.00.

Felles samling i møtesalen for dei andre kl. 17.00- 17.15.

Div aktivitetar kl. 17.15- 18.00.

Det vert 3 ulike aktivitetar for born i skulealder: Hobby, leik ute/inne, idrett. Barna vert delt inn i grupper etter klassetrinn; 1.-2. klasse, 3.-4. klasse og 5. klasse og oppover. Oppfordrar 1.klasse foreldre til å fylgje barnet i starten.

Myldredagskoordinator: Gerd Turid Røksund og Merete Solås