Myldredag

Onsdag 12. september startar haustsesongen for myldredag.

Middag kl 16.30- 17.00.

Barnesong mini og maxi kl 17.00- 18.00.

Felles samling i møtesalen for dei andre kl. 17.00- 17.15.

Div aktivitetar kl. 17.15- 18.00.

PS: Her har me gjort ei endring. Det vert 3 ulike aktivitetar: Hobby, leik ute, idrett. Barna vert delt inn i grupper etter klassetrinn; 1.-2. klasse, 3.-5. klasse og 6. klasse og oppover. Onsdag 12. september skal 1.-2. klasse på HOBBY, 3.-5. klasse på LEIK UTE, 6. klasse og oppover på IDRETT. Oppfordrar 1.klasse foreldre til å fylgje barnet no i starten.

Myldredagskoordinator: Gerd Turid Røksund og Merete Solås