Utleige

Forespørslar om utleige av Salem: post@salem-moster.no

Utleigeprisar, gjeldande frå 01.01.15
Heile huset (bryllaup) kr 5.000,-
1.etg. eller 2.etg (konfirmasjon) kr 2.500,-
Matsal (inkl. kjøkken) kr 1.500,-
Ungdomssal (inkl. kjøkken og buldrerom) kr 2.000,-
Barnerom (inkl. kjøkken og buldrerom) kr    800,-
Lydanlegg/PC/storskjerm hovudsal (ikkje inkl. teknikker) kr 1.000,-
Prisane kan bli justert årleg

Andre spesielle forespørsler vil bli vurdert av styret for kvar enkelt hendvending.

Konfirmasjon: For tinging av Salem for konfirmasjon kan dette gjerast når som helst.
Første styremøte kvar januar trekkast det for konfirmasjon 4,5 år etter. Eks: Konfirmasjoner i 2020, trekkast januar 2016.

Røyking og alkohol er ikkje tillete i huset, røyking kun på anvist stad utanfor huset.

Slik går du fram

  • Kontakte Salem og avtale
  • Leigetaker vert kontakta av utleigeansvarlig
  • Informasjonsrunde i bygget og skrive utleigeavtale
  • Gjere seg kjent med lydanlegg/PC/storskjerm dersom avtalt bruk
  • Arrangement
  • Utvask
  • Levere tilbake nøkkel
  • Innbetaling leige seinast 10 dager etterpå

img_utleige
Hovedsal er dekka til 80-90 personer på bilete.

Ved bruk av både hovudsal og matsal kan det dekkast for middagsservering til 160 personar.

g3039