Søndagsskule

2726logo.NSSF

Velkommen til Moster Søndagsskule, Salem.

Annakvar søndag kl. 11.00 er det søndagsmøte på Salem. Kl.11.30 går borna i kjellaren på søndagsskule. Dei som ynskjer kan møte rett i kjellaren kl. 11.30.

Vår 2019
13. januar
27. januar
10. februar
24. februar – vinterferie, ikkje søndagsskule
10. mars
24. mars
7. april – storsamling, ikkje søndagsskule
14. april PÅSKEVANDRING
5. mai
19. mai
2. juni i SION, samarbeid Salem/SION
16. juni i Salem, samarbeid Salem/SION

Me deler borna i tre grupper.
Under skulealder
1. – 5. klasse
6. klasse og oppover

Dei minste borna må ha ein vaksen med seg.

Helsing leiarane:
Anne Marit Vedøy
Ann Iren S. Dahl
Kjersti Pedersen Alme
Karoline Knutsen Grønås
Jostein Hallaråker
Bjarne Notland
Elisabeth Jacobsen
Camilla Ruback

sommerfugl