Søndagsskule

2726logo.NSSF

Velkommen til Moster Søndagsskule, Salem.

Annakvar søndag kl. 11.00 er det søndagsmøte på Salem. Kl.11.30 går borna i kjellaren på søndagsskule. Dei som ynskjer kan møte rett i kjellaren kl. 11.30.

Vår 2018
11. februar
11. mars
8. april
22. april
27. mai – Sprell levande fest

Me deler borna i tre grupper denne våren.
Ca. 3 år – 6 år
1. – 4. klasse
5. klasse og oppover

Dei minste borna må ha ein vaksen med seg.

Helsing leiarane:
Ann Iren S. Dahl
Karoline Knutsen Grønås
Ingvil Aase Manangi
Solfrid Pedersen Fauskanger
Kjersti Pedersen Alme
Nina Hodne Notland
Frank Schmidt
Camilla Ruback

Tips til nettside: nettsprell.no

sommerfugl