Søndagsskule

2726logo.NSSF

Velkommen til Moster Søndagsskule, Salem.

Annakvar søndag kl. 11.00 er det søndagsmøte på Salem. Kl.11.30 går borna i kjellaren på søndagsskule. Dei som ynskjer kan møte rett i kjellaren kl. 11.30.

Haust 2018
2. september
30. september
28. oktober
25. november
2. desember – juleavslutning

Me deler borna i tre grupper.
Under skulealder
1. – 5. klasse
6. klasse og oppover

Dei minste borna må ha ein vaksen med seg.

Helsing leiarane:
Anne Marit Vedøy
Ann Iren S. Dahl
Kjersti Pedersen Alme
Karoline Knutsen Grønås
Jostein Hallaråker
Bjarne Notland
Elisabeth Jacobsen
Camilla Ruback

sommerfugl