Myldrebasar

Myldrebasar onsdag 14. mars kl. 16:30 i Salem.

aresalg2

Det blir musikk med både Tweensbandet og Myldresong.
Solfrid Fauskanger Pedersen skal halda andakt.
Servering av pølser, boller, kaker og kaffi.
Og sist men ikkje minst, salg av årer og lodd.

Velkommen!

Årsmøte 1. februar

hammer-311342_640

Til medlemmer i Moster Indremisjon

Innkalling til årsmøte 2017 1.februar kl.19.00

Me får med oss Runar Landro i første del av årsmøtet, han er hovedpastor i Fredheim Arena og ein svært erfaren forsamlingskonsulent i IMF. Runar skal fylgja forsamlinga vår tett gjennom 2018 og me gler oss til å samarbeide med han dette året! Ei stor oppfordring til alle om å få med seg første samlinga saman med Runar!

Program:
Temasamling: v/Runar Landro

Årsmøtesaker
1. Godkjenning av innkalling
2. Val av møteleiar
3. Val av referent
4. Årsmeldingar 2017
5. Rekneskap 2017 – Resultat og Balanse
6. Budsjett 2018
7. Val av leiar for 1 år
8. Val av styremedlemmer for 2 år, varamedlemmer for 1 år
9. Val av revisor
10. Val av valnemnd 2019
11. Samtale om arbeidet
12. Eventuelt

Velkomen til årsmøte
– Styret

For å ha stemmerett i årsmøtet må ein ha betalt/betale medlemskontingent for 2017.

Søndagssamling og søndagsskule

IMG_8999

søndag 14. Januar 2018 er det den fyrste søndagssamlinga og den fyrste søndagsskulen i år. Søndagssamlinga byrjar kl. 11:00. Ein kan vera med på søndagssamlinga den fyrste halvtimen og så gå på søndagsskulen. Eller ein kan gå direkte til søndagsskulen i kjellaren når den byrjar kl. 11:30.

Det vert mykje allsong i lag med lovsongsteamet, samt tale, bønn og kollekt.

Alle er velkomne!

Søndagssamling

IMG_2377[1]

Søndagssamling 26. november kl. 11:00 i Salem

Daniel og bandet øver no til søndagssamling i morgon der dei skal spela i lag med nokre i vårt eige lovsongsteam.
Det blir søndagsskule i kjellaren som vanleg.
Steinar Harestad skal tale.

Velkommen!

Forsamlingsmøte

IMG_8999

Forsamlingsmøte søndag 22. oktober kl. 19:00

I denne samlinga ynksjer me å samtale om arbeidet og planar i bedehuset vårt.

Oppfordrer deg også til å tenkje på om du skulle dele eit vitnesspyrd eller eit bøneemne.

Velkommen

Søndagsskule og søndagssamling

Logofisk

Søndag 3. september er det søndagsskule og søndagssamling i Salem.

Søndagssamling byrjar kl. 11:00. Dei som skal på søndagsskule kan vera med oppe frå kl. 11:00. Eller ein kan gå direkte på søndagsskule i kjellaren kl. 11:30.

Velkommen!