Månadsarkiv: november 2019

North South Partnership AID

Ashampoo_Snap_mandag 18. november 2019_12h07m41s_002_

NSP AID ble opprettet i 2010 av aksjonærer i investeringsselskapet North-South Partnership AS. NSP AS, planlegger gjennom et datterselskap i Kenya å bygge oppdrettsanlegg for Tilapia-fisk.

NSP AID bygger og støtter barnehjem,barnehager og skoler i Etiopia og Kenya. Vi støtter også en lokal organisasjon i Kenya Malaika Childcare Villages (MCV) som skal bygge opp en barne landsby. I tillegg støttes flere lokale organisasjoner – tilknyttet den lutherske kirken, og andre organisasjoner – med samme visjon.

Organisasjonen er liten, men effektiv. Om lag 1200 barn og unge i Kenya og Etiopia får mat, husly og skolegang gjennom midler samlet inn av NSP Aid. I styret for NSP Aid sitter Odd Kjell Sjøvik (formann), Leif Kjetil Gjendemsjø (nestformann), Iselin Gjendemsjø, Gunhild Sjøvik, Jakob Blom og Leif Hofset.

https://www.nsp-aid.com/
https://www.facebook.com/northsouthpartnershipaid/

Ashampoo_Snap_mandag 18. november 2019_12h08m48s_004_