Månadsarkiv: januar 2020

Bibelhelg i Salem

Søvik-Oddvar

Helga 7. – 9. februar får Salem Moster besøk av Oddvar Søvik. Han er nå pensjonist, men reiser enno som forkynnar over heile landet. Han har hatt ei rad ulike oppgåver gjennom livet og er ein skatta forkynnar. Han har vore pastor i fleire frikyrkjer, områdeleiar i Normisjon i Agder, skolelagsprest m.m. Han har og skreve fleire bøker. Mange vil og kjenne han som reiseleiar i Pluss-reiser.

I fire bibeltimar vil Oddvar Søvik gå igjennom Apostelgjerningane kap. 2,42 som skildrar korleis dei første kristne heldt seg trufast til læra frå apostlane, til fellesskapet, brødsbrytinga og bønene. Det blir samling fredag kveld, to bibeltimar laurdag ettermiddag og søndagssamling kl. 11.

Me håper mange frå forsamlinga og bygdene omkring vil nytte høvet til å få høyre den erfarne predikanten. Tema for helga: Ap.gj. 2,42: «De holdt seg trofast til..».

Dette er møteplanen:
Fred. kl. 19:30 Møte. Tema: «Apostlenes lære»
Lørd. kl. 15.30 Bibeltime: «Fellesskapet»
kl. 16:30 Kaffipause
kl. 17:00 Bibeltime: «Brødsbrytelsen»
kl. 20:30 AKTIV
Sønd. kl. 11:00 Søndagssamling. Tema: «Bønnene»
kl 11.30 Søndagsskule