Bibelhelg, disposisjonar med bibeltilvisingar

Søvik-Oddvar

Helga 7. – 9. februar hadde Salem Moster besøk av Oddvar Søvik. Han er pensjonist, men reiser enno som forkynnar over heile landet.

I fire bibeltimar talte Oddvar Søvik ut frå Apostelgjerningane kap. 2,42 som skildrar korleis dei første kristne heldt seg trufast til læra frå apostlane, til fellesskapet, brødsbrytinga og bønene.

Her kan du finne talaren sine disposisjonar med bibeltilvisingar for alle 4 timane:

Trofast holdt de seg til fellesskapet

Trofast holdt de seg til bønnene

Trofast holdt de seg til brødsbrytelsen

Trofast holdt de seg til apostlenes lære

Alle i eit dokument