Velsigna påske!

Ashampoo_Snap_tirsdag 7. april 2020_12h34m39s_001_

Styret for Salem vil ønskje alle Salem-venner ei velsigna og fredfull påske. I påska får me på ny eit særleg høve til å minnast den største og viktigaste hendinga i historia for oss menneske:
Det var Gud som i Kristus forsona verda med seg, så han ikkje tilreknar dei misgjerningane deira, og han tiltrudde oss ordet om forsoninga. (2. Kor. 5,19-20).
Det var på korset Jesus forsona verda med Gud. På Langfredag i påskehøgtida for snart 2000 år sidan. Då ropa Jesus ut: «Det er fullført!» Vi skjøner bare stykkevis, men eitt veit me: Alle som tar imot bodskapen om Jesu død og oppstode, får rett til å kalla seg Guds barn og får del i løftet om evig liv og frelse.

Så kjenner vi det så godt: Jesus vart ikkje verande i grava. Han stod opp den tredje dagen, første påskedag. Han lever i dag. Difor er påska ei festhøgtid for alle truande: Jesus sigra og vann over alle onde makter i verda. Difor kan vi synge: «Jeg har vunnet, Jesus vant». Finn og fram songen og stem i: «Han er oppstanden, halleluja». Eller høyr han på nettet, f.eks. her: Han er oppstanden, halleluja

I 2. Kor. 4,14-15 skriv Paulus at Gud, som reiste opp Jesus, òg skal reisa opp oss! For vi veit at han som reiste opp Herren Jesus, han skal òg reisa oss opp med Jesus og føra oss fram saman med dykk. 15 Men alt dette hender for dykkar skuld, så nåden skal bli stor og få takkseiinga til å stiga opp frå fleire og fleire – til Guds ære.

Ashampoo_Snap_tirsdag 7. april 2020_12h46m30s_003_