Temamøte 5 av 5

Ekteskapet, Barnet og Bibelen – Utfordringer og konsekvenser

Kveldsmøte

Tale ved Lars Egil Fredriksen frå Lys over land

Kveldsmøte

Olav Furre frå Norsk Gideon talar