Bønnemøte

Salem Moster Espelandssjøen 16, MOSTERHAMN, Vestland

Kva onsdag kl 19-20 har vi bønemøte i ungdomssalen nede. Vel møtt

AKTIV

Salem Moster Espelandssjøen 16, MOSTERHAMN, Vestland

AKTIV er Salem sin ungdomsklubb.

Samtalemøte

Vi samtalar om dagens tekst frå Matt 14,22-34 Ta gjerne med bibel. Vel møtt!

Babysong

Salem Moster Espelandssjøen 16, MOSTERHAMN, Vestland

Bønnemøte

Salem Moster Espelandssjøen 16, MOSTERHAMN, Vestland

Søndagssamling

Salem Moster Espelandssjøen 16, MOSTERHAMN, Vestland

Anne Lise Søvde Valle frå Israelsmisjonen talar

Bønnemøte

Salem Moster Espelandssjøen 16, MOSTERHAMN, Vestland

AKTIV

Salem Moster Espelandssjøen 16, MOSTERHAMN, Vestland

Søndagssamling

Salem Moster Espelandssjøen 16, MOSTERHAMN, Vestland

Egil Skutlaberg frå NLM talar

Andakt på Servicesenteret

Servicesenteret Teigland 31, MOSTERHAMN, Vestland

Andakt: Bjarne Notland Musikk: Leif Magne Naustbakken

Babysong

Salem Moster Espelandssjøen 16, MOSTERHAMN, Vestland

Bønnemøte

Salem Moster Espelandssjøen 16, MOSTERHAMN, Vestland