AKTIV

Velkommen til AKTIV, Salem sitt ungdomsmøte med andakt og kjekke aktivitetar

Vitne- og samtalemøte

Velkommen til vitne- og samtalemøte sundag 23. januar kl 19 på Salem

Søndagssamling

Søndagssamling med Nattverd. Johannes Olsen frå IMS talar Sundagsskule frå kl 11:30