Utleige

Forespørslar om leige av Salem: utleie@salem-moster.no

Utleigeprisar, gjeldande frå 01.01.19
Heile bygget kr 5.000,-
Heile 2.etg kr 3.000,-
Heile 1.etg. kr 2.500,-
Hovudsal (inkl. kjøkken) kr 2.500,-
Matsal (inkl. kjøkken) kr 1.500,-
Ungdomssal (inkl. kjøkken oppe/nede og buldrerom) kr 2.000,-
Barnerom barnebursdag (inkl. kjøkken nede og buldrerom) kr    800,-
Barnerom selskap (inkl. kjøkken oppe og buldrerom) kr 1.300,-
Lydanlegg/PC/storskjerm hovudsal (ikkje inkl. teknikker)  etter avtale
Prisane kan bli justert årleg

Dei som har selskap på Salem lyt gjera individuell avtale med husmor ang tid for når ein må forlata lokalet ferdig rydda. For dagar der det er utleige påfølgande dag, må ein levera ferdig rydda lokale seinast kl 20.30.

Konfirmasjon: For tinging av Salem for konfirmasjon kan dette gjerast når som helst.
Første styremøte kvar januar trekkast det for konfirmasjon 2,5 år seinare.  Dette er endra frå 4,5 år etter styrevedtak 06.10.2021, dei som er innmeldt før denne dato beheld sin plass etter den gamle fristen utanom trekkinga i 2022 og 2023.  Eks: Konfirmasjonar i 2024, trekkast januar 2022. Dersom det er ledige plassar etter trekninga er det «førstemann-til-mølla» som gjeld.

Andre spesielle forespørsler vil bli vurdert av styret for kvar enkelt hendvending.

Røyking og alkohol er ikkje tillete i huset, røyking kun på anvist stad utanfor huset.

Slik går du fram

  • Kontakte Salem og avtale
  • Leigetaker vert kontakta av utleigeansvarlig
  • Informasjonsrunde i bygget og skrive utleigeavtale
  • Gjere seg kjent med lydanlegg/PC/storskjerm dersom avtalt bruk
  • Arrangement
  • Utvask
  • Levere tilbake nøkkel
  • Innbetaling leige seinast 10 dager etterpå

img_utleige
Hovedsal er dekka til 80-90 personer på bilete.

Ved bruk av både hovudsal og matsal kan det dekkast for middagsservering til 160 personar.

g3039