Heim


Velkommen til felles møtehelg med Sion! Meir informasjon her: https://www.facebook.com/events/156144894025671/?ref=newsfeed

Har du kall eller interesse for forsamlingarbeid?

Me søkjer nokon til å bidra i forsamlingsbygging og barne- og ungdomsarbeid. I tillegg vert det litt administrativt arbeid.

Me har eit nytt og tenleg bedehus og ei flott bygd der  moglegheitene  er mange.

Stilling inntil 50% eller etter avtale. Vi føreset at du vedkjenner evangelisk-luthersk tru. Våre viktige verdiar er knytt til Guds Ord, Forsamlinga, Trua og Misjon.

Har du spørsmål til stillinga så ta gjerne kontakt med styreleiar Knut Fauskanger 97000774

Søknad med CV sendast til : post@salem-moster.no

Søknadsfrist: 30.juni 2022

_________________________________________________________________

Velkommen til Moster Indremisjon, Salem

Stikk innom eller ta kontakt om du ynskjer å bli meir kjend med oss

Våre verdiar er:

Bibelen er Guds Ord, Forsamlinga – Fellesskapet, Trua og Misjon.