Heim

Helga 25. -26. september vert det møtehelg med Egil Morland – Temaet er Fellesskap

Laurdag vert det bibeltimar kl 15:30 og kl 17:00

Sundag vert det sundagssamling kl 11:00

Egil Morland (C) NLA høgskolen

Velkommen til Moster Indremisjon, Salem

Stikk innom eller ta kontakt om du ynskjer å bli meir kjend med oss

Våre verdiar er:

Bibelen er Guds Ord, Forsamlinga – Fellesskapet, Trua og Misjon.