Kontakt

Salem på Facebook
Facebook

Mail: post@salem-moster.no

Forespørslar om utleige: utleie@salem-moster.no

Styreleiar – Knut Fauskanger, Tlf: 97000774

Administrativ leiar – Ane Michaelsen, Tlf: 91380118

Styret:
Knut Fauskanger, leiar

Jakob Andre Vedøy

Mari Sivertsen

Serina Nøstbakken

Christian Kallevåg Bjercke

Ingvil Aase Manangi

Kasserar: Frank Schmidt Tlf: 412 74 145
Kontonummer for gåver og gjevarteneste 3520.65.04801

Vipps: #94523

Andre Kontaktpersonar:
Aktiv – Ove Johan Borgemyr, Tlf: 481 34 946
Søndagsskule – Ann Iren S. Dahl, Tlf: 975 15 530
Bønemøter – Bjørg Borgemyr, Tlf: 905 69 603
Ettermiddagstreff – Toralf Steinsland, Tlf: 905 58 221