Om oss

Bedehuset Salem, som vart teke i bruk hausten 2012, er eigd av Moster Indremisjon. Formålet er bruk til all kristen verksemd, forkynning og opplæringsom er i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske vedkjenning.

Moster Indremisjon, org.nr.991 712 151, er ei frittståande foreining, tilslutta Indremisjonssamskipnaden.

Indremisjonssamskipnaden IMS – består pr 2018 av 163 innmeldte lag og foreiningar frå bygdene i Sunnhordland, Hardanger og Voss. Av laga er 66 barne- og ungdomslag. IMS er ein krets i Indremisjonsforbundet.

Indremisjonsforbundet ImF – er en sammenslutning av i alt 10 kretser med ca 850 underliggende forsamlinger, foreninger og lag.

Salem sin virksomhet

Lov for Moster Indremisjon