Korona

Det er uvisst kor lenge vi må avlyse møtene i Salem!

Gode Salem-venner!

Vi går no inn i ennå ei helg utan å få kome saman i Salem. Eg tenkjer at mange av dykk er uroleg i desse dagar, men vil oppmode til å søke forkynning gjennom ulike media. På Salem si heimeside er det eit menyval som heiter Ressurs. Her finn du mange linker til aktuelle stader der du kan finne andakter og møteopptak. Når vi no har betre tid, er det og eit godt høve til å be for kvarandre, for land og folk.

Eg vil spesielt vise til følgjande nettadresse: http://www.bremneskyrkje.no/video/ På sundag kl. 11 vil Bremnes kyrkje sende video frå Gudstenesta – utan folk i kyrkja. Asbjørn Gundersen er sett opp som prest.

Med helsing
Arne Borgemyr

På Facebook kan me følgje me på mykje for tida. Eg tillet meg å setje inn her denne helsinga som Toralf Steinsland nyleg la ut til dykk i Salem:

Toralf Steinsland‎ til Salem Moster

Vil senda dåke ei helsing i dag i desse koronatider. Vi er inne i ei underleg og utfordrande tid for mange. Ein del kjenner nok på frykt og usikkerhet for det som kjem. Kva med framtida. Andre har ein tøff kvardag heime. Vi er alle meir eller mindre isolert. Alt er nedstengt, også i Salem. Eg sakna allerede felleskapet og møtene. Kanskje vil Gud seie oss alle og verden noko gjennom det som skjer.
La oss alle be for kvarandre, for dei som slit, er ensom og for dei som står i fremste linje med stort ansvar. Så nokre ord frå Gud.
Jesja 43,10: Frykt ikkje for eg er med deg. Ver ikkje redd for eg er din Gud. Eg gjer deg sterk og hjelper deg, og held deg oppe med mi rettferds høgre hand.
Salme 55,23: Kast di bør på Herren, han vil sørgja for deg.

Gode helsing Toralf

LINK til FHI si heimeside: FHI